Niwelacja terenu i równanie działki06 Kwiecień 2022

Niwelacja terenu i równanie działki

Jednym z istotnych etapów prac przed rozpoczęciem budowy jest niwelacja terenu. Prace tego typu wykonać należy przede wszystkim przed rozpoczęciem budowy dużych obiektów, parkingów i dróg, ale również budynków o charakterze mieszkalnym.


W artykule


Czym jest niwelacja terenu? 

Niwelacja to określenie wszelkich prac ziemnych związanych z wyznaczeniem wysokości pomiędzy poszczególnymi punktami terenowymi i usunięciem nadmiaru terenu, w celu wyrównania powierzchni działki.

call-to-ok

Prace nie ograniczają się jednak tylko do tych dwóch aspektów. Niwelacja może również polegać na dowiezieniu dodatkowej ziemi na teren działki. Najczęśniej jest to konieczne, kiedy na terenie występują duże nierówności lub spadek. Niwelacja to również zmiana składu ziemi na danym terenie lub włączenie w nią dodatkowych elementów. 

Kiedy przeprowadza się niwelację terenu?

Niwelację terenu przeprowadza się w przypadku przygotowywania gruntu pod budynki mieszkalne, przemysłowe lub użytkowe. Jest ona również często wykonywana przy tworzeniu parkingów, hal, placów czy ogrodów.

Nawet jeżeli teren pozornie wydaje się równy, przeprowadzenie pomiarów jest bardzo wskazane. Niwelacja zapewnia większą stabilność planowanego budynku oraz umożliwia zaplanowanie systemu odwodnienia działki.

Jakie przepisy regulują niwelację i prace związane z wyrównaniem działki?

Aspekty formalne związane z niwelacją terenu pod budowę określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku, a dokładnie § 41 tejże ustawy. 

Zgodnie z przepisami prace przygotowawcze związane z budową mogą być przeprowadzone po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu prac odpowiednim organom np. Starostwu lub Urzędowi Gminy. Niwelacja terenu uznawana jest jako jeden z etapów prac przygotowawczych, dlatego nie można jej przeprowadzać bez zgłoszenia lub pozwolenia.

Dość często dochodzi do sytuacji, w których inwestorzy czy deweloperzy rozpoczynają proces wyrównywania jeszcze przed uzyskaniem zgody na budowę. W takiej sytuacji dochodzi do tzw. samowoli budowlanej, za którą Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć karę grzywny.

Etapy prac

Wyrównanie działki składa się z trzech podstawowych etapów.

Pierwszym jest usunięcie wierzchniej warstwy i ziemi urodzajnej czyli. tzw humusu. Jest to jedna z najbardziej istotnych warstw gleby, która odpowiada za jej odżywienie, porowatość, ilość składników odżywczych i mineralnych. Po usunięciu nie należy jej wyrzucać lub mieszać z ziemią wykopaną z głębszych warstw. Zebrany humus może być użyty ponownie przy zakończeniu prac niwelacyjnych. Jest to zazwyczaj dobrej jakości ziemia, na której można sadzić rośliny.

Drugim etapem jest dokonanie pomiarów terenu. Obecnie wykonuje się je nowoczesnymi urządzeniami z automatycznymi kompresorami. Wykorzystuje się również tachimetry, dzięki którym mierzy się kąty poziomie i pionowe, jak również odległości. Poprzez wyznaczenie dwóch lub więcej punktów na mapie powstaje siatka geodezyjna, na której widać elementy, wniesienia i nadmiary ziemi do wyrównania. Siatka pozwala na określenie pożądanej wysokości obiektu lub domu względem otaczającego terenu. 

Ostatnim etapem jest fizyczne wyrównanie terenu. Na tym etapie wykorzystuje się maszyny budowlane, których rodzaj zależy od wielkości powierzchni oraz ilości ziemi. Przed wjazdem maszyn na plac budowy należy dokładnie zaznaczyć miejsca, w których znajdują się ewentualne ciągi kanalizacyjne, wszelkiego rodzaju rury, gazociągi czy przewody elektryczne. Można je zaznaczyć na powierzchni ziemi lub w przypadku nowoczesnych maszyn budowlanych wprowadzić ich dane lokalizacyjne do systemu sterowania, który stworzy mapę 3D do automatycznej lub półautomatycznej pracy.

W przypadku terenów pod zabudowę mieszkalną, prace zostają zakończone po naniesieniu na teren działki, zebranego wcześniej humusu, jako podłoża do uprawy roślin.

Czym jest makroniwelacja i punkt niwelacyjny terenu?

Wyrównania terenu nie dokonuje się jedynie w przypadku budynków. Drogi, parkingi czy tereny pod autostrady również wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża.

Wyrównanie dużej powierzchni określa się mianem makroniwelacji. W tego typu przedsięwzięciach często dokonuje się zmiany typu podłoża lub zastosowania dodatkowych elementów np. siatek. Ważnym aspektem w przypadku wyrównywania terenu jest odpowiednie umiejscowienie punktów niwelacyjnych terenu - to dzięki nim ustalane są współrzędne niezbędne do przeprowadzenia prac. 

Niwelacja terenu - cena, koszty

Koszt wykonania niwelacji terenu, zależy od wielu czynników charakteryzujących dany obszar. Szacuje się, że taka usługa na poziomie podstawowym może wynosić od 5 do 10 zł za m².

Do najważniejszych kwestii wpływających na cenę przeprowadzenia niwelacji zaliczyć należy:

  • rozmiar terenu oraz poziom i zakres nierówności
  • konieczność wycinki drzew i zbędnej roślinności
  • poziom twardości i zawilgocenia gleby
  • rodzaj podłoża
  • dostępność do terenu


Wycena prac przeprowadzana jest zawsze w sposób indywidualny, po dokładnym zapoznaniu się z terenem. 

Profesjonalne wykonanie niwelacji gruntu pod budowę gwarantuje jego stabilność i odpowiednią nośność. To z kolei przekłada się na każdy element żywotności budynku w późniejszych latach.

pakietki-gloob niwelacja terenu cena, niwelacja terenu pod trawnik, niwelacja terenu ze spadkiem, niwelacja terenu pod budowę domu, niwelacja terenu pod ogrodzenie