Jaki jest koszt wyburzenia domu?06 Wrzesień 2020

Jaki jest koszt wyburzenia domu?

Zdarzają się sytuacje, w których rozbiórka bądź całkowite wyburzenie budynku to jedyne, sensowne rozwiązanie. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy nieruchomość przez względy techniczne czy finansowe nie nadaje się do remontu.  Niekiedy też, budynek stoi na przeszkodzie w realizacji nowego planu zagospodarowania terenu. Ile kosztuje rozbiórka domu? Czy potrzebne jest pozwolenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.


W artykule:


Wyburzenie, a rozbiórka

rozbiorka-demontazZarówno wyburzenie, jak i rozbiórka to terminy, które określają usunięcie obiektu z działki budowlanej. Zgodnie z przepisami, oba pojęcia mogą być używane zamiennie. Nawet pomimo tego, że przebieg prac w obu przypadkach jest nieco inny.

Rozbiórka stosowana jest najczęściej przy niewielkich obiektach budowlanych. Znaczą cześć elementów po jej przeprowadzeniu, można wykorzystać ponownie. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim przy obiektach wykonanych drewna bądź cegły spojonej zaprawą wapienną.

Wyburzenie to proces całkowitej destrukcji budynku.

Wyburzenie budynku wykonywane jest przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń. Podczas tego rodzaju prac wykorzystywane są koparki, spycharki, walce, dźwigi, nożyce hydrauliczne czy młoty pneumatyczne.


Zobacz również wpis: Na jaką głębokość kopie koparka?


Pozwolenia niezbędne przy wyburzeniach budynków

Pozwolenie na wyburzenie budynku wydawane jest przez Starostwo Powiatowe. Wymagane jest złożenie wniosku, zawierającego:

Do wniosku musi zostać dołączona zgodna właściciela budynku na przeprowadzenie prac rozbiórkowych czy wyburzeniowych.

Istnieją pewne obiekty budowlane, których usunięcie z działki nie wymaga pozwolenia. Wystarczy w takim przypadku wyłącznie zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego Starostwa Powiatowego.

Należy pamiętać, że prawo do rozbiórki może zostać zakwestionowane, w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Prace rozbiórkowe należy zatem rozpocząć po upływie ww. terminu.

Na postawie zgłoszenia można wyburzać budynki które:

Ile kosztuje wyburzenie domu?

Koszt wyburzenia domu zależy od wielu czynników i może być bardzo różny. Cena wyburzenia uwzględnia przede wszystkim:

Finalna wycena dokonywana jest po zapoznaniu się z wielkością budynku, warunkami technicznymi oraz niezbędnym zakresem prac. Na etapie oględzin ustalane jest także, jaki sprzęt możne być wykorzystany do prowadzenia usługi.

call-to-ok

Koszty wyburzenia zależne są również od materiału, z jakiego został wykonany budynek

Usługi wyburzeniowe obejmują również budynki innego rodzaju.

Koszt wyburzenia garażu

Usługa każdorazowo ma charakter bardzo indywidualny. Zakres prac jest inny w przypadku małego garażu wolnostojącego i większego garażu, połączonego z bryłą domu. Na przebieg usługi wpływ ma nie tylko wielkość budynku. Istotny jest również wiek, rodzaj fundamentów, a także uwarunkowania terenu. Pod uwagę brana jest również ilość miejsca do przeprowadzenia prac.

Koszt wyburzenia obiektów tego rodzaju w każdym przypadku ustalany jest w sposób indywidualny.

Koszt wyburzenia obiektów komercyjnych i przemysłowych

Wyjściowa stawka wyburzenia budynków o charakterze komercyjnym i przemysłowym wynosi około 300 zł za m².

Przykładem takich obiektów są sklepy, hale magazynowe, hale produkcyjne czy budynki użyteczności publicznej.

Koszt wyburzenia basenu

Zakres prac i ich złożoność, uzależnione są od stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu. Dlatego, koszt wyburzenia basenu ustalany jest indywidualnie, po zapoznaniu się z jego warunkami technicznymi.

Koszt wyburzenia stodoły (i budynków podobnych)

W większości przypadków rozbiórka tego typu obiektów nie jest zbyt skomplikowana. Cena wyjściowa wynosi około 190 zł/m².

Materiały niebezpieczne

Jeżeli budynek przeznaczony do rozbiórki pokryty jest materiałami niebezpiecznymi, należy dokonać ich utylizacji. Do materiałów niebezpiecznych zaliczane są między innymi eternit oraz azbest.

Firma Gloob-House dysponuje uprawnieniami do utylizacji materiałów niebezpiecznych.

W tym przypadku koszty wyburzenia ustalane są zawsze w sposób indywidualny.

Pozostałe czynniki wpływające na koszt wyburzenia

Na wysokość ogólnych kosztów związanych z wyburzeniem budynku wpływ ma również to, czy firma zajmuje się przygotowaniem terenu do przeprowadzenia tego rodzaju prac.

Przystępując do wyburzenia budynku, wcześniej należy odłączyć wszelkie media tj. prąd, gaz, woda. W niektórych przypadkach konieczne jest czasowe odłączenie od mediów całej części ulicy.

Wybierz firmę z doświadczeniem

Podczas prac rozbiórkowych mogą pojawić się pewne komplikacje. W związku warto skorzystać z usług firmy, posiadającej niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także odpowiedni sprzęt.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy - jesteśmy w stanie poradzić sobie nawet w najtrudniejszej sytuacji.

rozbiorka-demontaz-2


pakietki-gloob koszt wyburzenia domu, rozbiórka budynku gospodarczego cena, ile kosztuje rozbiorka domu, ile kosztuje zburzenie domu, rozbiórka domu drewnianego cena, wyburzenie budynku gospodarczego cena